Decyzja o zaciągnięciu kredytu samochodowego powinna być bardzo dokładnie przemyślana. Przed podpisaniem umowy należy koniecznie przeanalizować wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania. Nie wolno też zapomnieć o tym, by dokładnie zapoznać się z umową – niestety, wielu kierowców o tym zapomina i nie czyta tego, co podpisuje. Nie trzeba chyba dodawać, że bywa to później przyczyną mniejszych lub większych problemów.

Kolejna sprawa to taka, że kredyty samochodowe są tak zwanymi kredytami konsumenckimi. Oznacza to, iż w związku z tym na bank są nałożone pewne obowiązki. Chodzi w tym momencie o to, że klient musi zostać poinformowany o całkowitych kosztach takiego zobowiązania jak zaciągany właśnie kredyt samochodowy. To z kolei wiąże się z podaniem klientowi rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania, a nie tylko wartości oprocentowania nominalnego. Ponadto należy też zwrócić uwagę na to czy w umowie znajdują się pewne informacje – na przykład na temat tego w jaki sposób i na jakich zasadach klient może od niej odstąpić. Poza tym w umowie powinien znaleźć też dokładny harmonogram spłaty kredytu samochodowego – przedstawiony w ten sposób, aby kredytobiorca wiedział ile kapitału do spłacenia jeszcze mu pozostało.

Wszystkie dokumenty, które bank wykorzystuje w procesie kredytowym to część oferty – dlatego też na żądanie klienta powinny być one bez problemu udostępniane. Jeżeli bank robi z tym jakiś problem, dla kierowcy powinien być to znak, że nie jest przez wierzyciela traktowany na równorzędnych zasadach. Warto wtedy przemyśleć sens podpisywania umowy.